Publiczna SP nr 1
im. Juliusza Słowackiego
w Krapkowicach.

47-300 Krapkowice, ul. Szkolna 3
tel. (077)466-16-52, fax. 466-03-93
e-mail: sp1krapkowice@wodip.opole.pl

"W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem"

Jan Paweł II

Informacje
Historia
Osiągnięcia
Inne