Down

Atuty szkoły

- Doświadcona, twórcza i wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska
- Pracownia komputerowa z dostępem do internetu
- Nauczanie dwóch języków zachodnieuropejskich
- Szkolne doradztwo pedagogiczne
- Zajęcia wyrównawcze dla uczniów majacych problemy dydaktyczne
- Możliwość twórczej pracy w ramach zajęć pozalekcyjnych
- Biblioteka szkolna z bogatym księgozbiorem
- Wycieczki turystyczno-krajoznawcze i edukacyjne
- Świetlica
- Stołówka szkolna
- Zimowiska w okresie ferii szkolnych
- Wyjazdy w ramch "Zielonej szkoły"
- Pomoc logopedyczna
- Opieka pielegniarska
- Profilaktyka stomatologiczna
- Sklepik uczniowski
- Klub europejski
- Nowa sala gimnastyczna
- Szkoła bez barier architektonicznych